برچسب: برف

این چنین برفم آرزوست…

با ورود توده هوای سرد از عرض های شمالی، بارش برف مناطق سردسیر و کوهستانی شهرستان اهر در آذربایجان شرقی و روستا های توابع شهرستان کامیاران را سفیدپوش کرد. و...
ارومیه؛

طبیعت زمستانی ارومیه

طبیعت زمستانی ارومیه

تازه ها