برچسب: ریودوژانیرو

اخبار جهان

ریودوژانیرو بعد از المپیک

گویا روزهای طلایی و اوج ریو دوژانیرو پایانی تلخ و فراموش شده داشته است. به گزارش ایرونیا تنها شش ماه از اتمام المپیک 2016 شهر ریودوژانیرو برزیل گذشته است. شهری ساحلی...

تازه ها