برچسب: معده خالی

طب سنتی

چای ترش و خواص آن

این چای منجر به کاهش فشارخون می‌شود بهتر است با معده خالی مصرف نشود.
موفقیت و شادکامی

۴ اشتباهی که روزتان را خراب می کند

این اشتباهات موجب می‌شوند که حال فرد در طول روز تحت تاثیر قرار گرفته و معمولا این افراد روز خوبی را سپری نمی‌کنند.

تازه ها